热门标签

新2足球注册(www.m10086.com):Tỷ lệ nữ lãnh đạo cơ quan thuộc Chính phủ còn cách xa mục tiêu

时间:3周前   阅读:2

新2足球注册www.m10086.com)实时更新最新最快的新2手机网址、新2代理手机网址、新2会员手机网址、新2足球网址。提供新2足球注册和新2APP下载,新2APP包含新2代理手机登录线路、新2会员手机登录线路、新2备用手机登录线路、新2手机版登录线路、新2皇冠手机登录线路及网址。

Uỷ ban Xã hội đề nghị quan tâm đảm bảo cơ cấu nữ trong việc dự kiến, phân bổ, xác định cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - (Ảnh: Một phiên họp của Quốc hội khoá XV).

Các cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ là 2/8, đạt 25% còn cách xa so với chỉ tiêu đề ra là 60% tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Thông tin trên được nêu tại báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2022, vừa được Uỷ ban Xã hội gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Cơ quan thẩm tra khái quát, qua báo cáo của Chính phủ cho thấy đến năm 2022, trong 20 chỉ tiêu đề ra đến năm 2025 của 6 mục tiêu cụ thể tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 đã có 8 chỉ tiêu đạt, 4 chỉ tiêu dự kiến sẽ đạt.

Trong 8 chỉ tiêu đã đạt, báo cáo thẩm tra nêu, theo kết quả điều tra năm 2021, tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2020 là 28,2%. Như vậy chỉ tiêu này đã đạt từ trước khi Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 được ban hành (Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030).

Điều đó cho thấy việc phân tích, dự báo đề ra chỉ tiêu này của chiến lược là chưa sát với thực tế, cơ quan của Quốc hội nhấn mạnh.

Trong các chỉ tiêu dự kiến sẽ đạt, theo báo cáo, ước năm 2022, số giờ trung bình một ngày làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ gấp 1,78 lần so với nam giới (phụ nữ làm 2,35 giờ/ngày, nam giới làm 1,32 giờ/ngày).

Chỉ tiêu này giảm so với năm 2021 (năm 2021 gấp 1,96 lần), cơ quan thẩm tra nhận định khả năng sẽ đạt so với chỉ tiêu đề ra vào năm 2025 là 1,7 lần.

Chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm, Uỷ ban Xã hội cho biết, tính đến tháng 12/2022 các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm 15/30 cơ quan đạt 50% và tăng 3,4% so với năm 2021.

,

竞彩足球推荐www.ad6868.vip)实时更新最新最有效的竞彩足球推荐登录网址、竞彩足球推荐备用网址、竞彩足球推荐最新网址、竞彩足球推荐手机网址、竞彩足球推荐管理网址、竞彩足球推荐会员网址。提供竞彩足球推荐APP下载,竞彩足球推荐APP包含竞彩足球推荐代理登录线路、竞彩足球推荐会员登录线路、竞彩足球推荐信用网开户、竞彩足球推荐现金网开户、竞彩足球推荐会员注册、竞彩足球推荐线上投注等业务。

,

Tuy nhiên, các cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ là 2/8, đạt 25% còn cách xa so với chỉ tiêu đề ra là 60%.

Tỷ lệ Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ (số liệu đầu nhiệm kỳ 2021-2025) là cấp tỉnh 37,7%, cấp huyện 31,77%, cấp xã 24,94%.

Ủy ban Xã hội cho rằng, tuy tỷ lệ lãnh đạo chủ chốt là nữ đã cao hơn so với nhiệm kỳ trước nhưng so với chỉ tiêu trong lĩnh vực chính trị đề ra đến năm 2025 thì chắc chắn không đạt được và sẽ rất khó để đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Theo cơ quan thẩm tra, để đạt được chỉ tiêu này đòi hỏi Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp cần có chiến lược, kế hoạch triển khai từ sớm; quan tâm công tác phát hiện, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ và thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ ở các cấp.

Vẫn theo báo cáo thẩm tra, chỉ tiêu thí điểm ít nhất một cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho người đồng tính, song tính và chuyển giới chưa có địa phương nào triển khai và chỉ tiêu này không đạt đạt 40% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030 vì chưa được triển khai thực hiện.

Trong báo cáo của Chính phủ không nêu nguyên nhân, lý do chưa thực hiện được chỉ tiêu này, vì thế cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ bổ sung làm rõ và có lộ trình thực hiện cụ thể.

Qua thẩm tra, Uỷ ban Xã hội đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quan tâm đảm bảo cơ cấu nữ trong việc dự kiến, phân bổ, xác định cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ khóa 2026-2031.

Chính phủ được đề nghị sớm có giải pháp đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ trong cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương. Quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động bình đẳng giới và các nội dung về bình đẳng giới trong các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt các chương trình liên quan tới phụ nữ, trẻ em.

,

皇冠代理网址www.ad6868.vip)实时更新最新最有效的皇冠代理网址登录网址、皇冠代理网址备用网址、皇冠代理网址最新网址、皇冠代理网址手机网址、皇冠代理网址管理网址、皇冠代理网址会员网址。提供皇冠代理网址APP下载,皇冠代理网址APP包含皇冠代理网址代理登录线路、皇冠代理网址会员登录线路、皇冠代理网址信用网开户、皇冠代理网址现金网开户、皇冠代理网址会员注册、皇冠代理网址线上投注等业务。

上一篇:皇冠会员网址 (www.ad6868.vip):Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – Vì một Việt Nam hùng cường

下一篇:m88下载 (www.ad6868.vip):《通信网路》元宇宙手机+TWS 宏达电新品推好推满

猜你喜欢

网友评论